Tarieven

Smily's op het strand...

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend, de gesprekken daarna kosten 85 euro per sessie van een uur.

Meerdere zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor therapie geheel of gedeeltelijk middels de aanvullende verzekering. Dat doen ze op basis van het feit dat praktijk Bloemenzee is aangesloten bij De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij de koepelorganisatie RBCZ.

Tevens voldoe ik aan de eisen van de wet WKKGZ (wet kwaliteit, klachten, geschillen gezondheidszorg).

Ook is de praktijk aangesloten bij Rosegarden, een netwerk van Christen-therapeuten die zijn opgeleid aan 'Bureau De Roos'.

Laat financiën geen belemmering zijn om contact met me op te nemen.

... van overleven naar leven ...